Vad är en el cigg?

Sedan den först blev offentlig på världsmarknaden, år 2004, har den elektroniska cigarretten blivit allt mer populär. Allt eftersom varan fick mer uppmärksamhet har den tilldelats flera olika benämningar, såsom elektrisk cigarett, el-cigarett, el cigg eller e-cigarett. En el-cigarett är batteridriven och är ofta likt en vanlig cigarett. El-cigaretter innehåller en vätska som man vanligtvis kallas för E-liquid. Vätskan innehåller i vissa fall nikotin men det är mycket vanligt att den innehåller andra ämnen och den är ofta smaksatt.

Varför används E-cigaretter?

Elektroniska cigaretter används vanligen av människor som försöker sluta röka. Undersökningar har visat att el-cigaretter är bättre för hälsan, eftersom de sällan innehåller nikotin och för att de inte orsakar passiv rökning.

Köp E-cigg på internet.

Det finns en rad olika hemsidor som säljer el cigg av alla möjliga slag. Där kan du beställa just den el ciggen som passar dig och dina behov. För nybörjare finns det färdiga startkit att välja mellan och utbudet är ständigt växande.

Bota förorenad mark med marksanering.

I samma takt som industrin växer och utsläppen med giftiga gaser och kemikalier blir farligare, ökar också miljöförstöringen. Under många år har människor med mycket makt drivit industrins utveckling så långt att det har utsatt både människor och natur för stora faror och det har sannerligen gett svåra konsekvenser. Miljön hotas mer och mer och en av alla saker som är i riskzonen är marken och jorden.

Rena jorden.

Förorenad jord och mark blir ett större problem och med hjälp av forskning har man hittat metoder som gör det möjligt att rädda naturen. Samlingsnamnet för dessa metoder, som är till för att rena marken, kallas marksanering. Utan att förflytta jorden eller byta ut den kan man bota den. Det kan ske genom att man sår speciellt utvalda växter som hjälper mikroorganismer att bryta ner giftiga ämnen. Man kan även ympa jorden med utsedda svampkulturer eller bakteriekulturer. Ett annat tillvägagångssätt innebär att jorden gödslas och det gör man för att hjälpa bakterieväxten. Med hjälp av dessa briljanta marksaneringstyper kan världen räddas.